Wyższe mandaty  w kraju Beneluksu

Wyższe mandaty w kraju Beneluksu

Wyższe mandaty za niektóre wykroczenia drogowe w kraju Beneluksu. Sprawdź, za co grożą surowsze kary. Z początkiem marca w Niderlandach wzrosły stawki mandatów za niektóre wykroczenia drogowe. Co ciekawe, w przypadku kilku przewinień kwoty grzywien obniżono. 

1 marca br. w Niderlandach uległy zmianie stawki mandatów. Niektóre wykroczenia są traktowane surowiej, a niektóre łagodniej. Podwyżką objęto m.in. korzystanie z telefonu w trakcie prowadzenia pojazdu, za które od wtorku grozi już 350 euro, a nie 250 euro jak dotychczas. Również nieuzasadniona jazda lewym pasem jest surowiej karana – przewidziano za nią bowiem mandat w wysokości 220 euro (dotychczas 150 euro). Ponadto podniesiono grzywny za nieustąpienie pierwszeństwa służbom ratunkowym z niebieskimi światłami lub syrenami – z 250 euro do 350 euro. 

Z kolei obniżone zostały mandaty za nieznaczne przekroczenie prędkości (do 10 km/h) na autostradzie (o 15 proc.) Spadły również stawki mandatów za spowodowanie niepotrzebnego hałasu pojazdem mechanicznym (z 400 do 250 euro) i za parkowanie na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych (z 400 do 310 euro).

 

 Źródło: https://trans.info/