logotype
  • ban000
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wysyłka krajowa

Oferujemy krajowe usługi przewozu ładunków. Profesjonalny transport towarów ciężkich i ponadgabarytowych oraz  transport towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR 

Wysyłka międzynarodowa

Ponieważ chcemy, szybko reagować na wszystkie prośby naszych klientów, możemy przewieźć towary w miejsca wskazane w Polsce i Europie, ale także z innych krajów spoza Wspólnoty Europejskiej.